Śledź nas na Facebooku

Dźwięk bez tajemnic

Wpływ muzyki

"Poeci uznali Apollina za władcę obu sztuk [muzyki i medycyny] ponieważ zadaniem muzyki jest strojenie tej niezwykłej harfy ludzkiego ciała i doprowadzanie jej do harmonii"
Francis Bacon