Ludzki mózg to genialny organ pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. Poniżej przeczytasz kilka ważnych i może nieznanych Ci dotąd informacji o tym najbardziej skomplikowanym i złożonym narządzie ludzkiego ciała.

Fale mózgowe

Twój mózg podczas swojej pracy generuje impulsy elektryczne, zwane falami mózgowymi, które występują w kilku zakresach częstotliwości. W głowie zachodzą na pozór niezauważalne procesy zmiany częstotliwości fal mózgowych. Chociaż czasami nasz mózg wytwarza wszystkie rodzaje fal równocześnie, to te fale, które dominują w danym momencie wpływają na nasz stan mentalny. Odkrycie w 1929 r. przez Hansa Bergera (niemieckiego psychiatrę) fal mózgowych, było nie lada przełomem w badaniach prowadzonych nad mózgiem. Fale te można mierzyć i analizować przy pomocy specjalnego przyrządu zwanego elektroencefalografem ( w skrócie EEG), Mierzy on częstotliwość pracy mózgu (ilość impulsów na sekundę) oraz amplitudę (wielkość zmian napięcia). Urządzenie to, posiada elektrody, które rozmieszcza się na powierzchni głowy, w celu zarejestrowania elektrycznego potencjału mózgu osoby badanej.Impulsy elektryczne są zależne od czynności, jaką umysł wykonuje. Gdy jesteś pobudzony, częstotliwość twoich fal mózgowych rośnie, lecz impulsy stają się słabsze. Natomiast gdy się uspokoisz i rozluźnisz, fale mózgowe stają się wolniejsze, a impulsy silniejsze. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jeśli wytężasz mózg, pracuje więcej komórek nerwowych jednocześnie. Każda komórka wytwarza jakiś impuls elektryczny, więc wszystkie impulsy mieszają się, tworząc szum. Gdy jednak uspokajasz myśli, komórki mózgowe w różnych obszarach mózgu zaczynają działać synchronicznie (w jednym tempie). Impulsy są więc rzadsze, ale ich napięcia sumują się, dlatego impulsy nabierają na sile.Fale mózgowe zostały podzielone na 5 rodzajów. Są nimi fale gamma, beta, alfa, theta, i delta. Każdy z zakresów fal charakteryzuje się odmiennymi cechami. Poznaj je i dowiedz się jak w różnych sytuacjach funkcjonuje Twój mózg.

Jeden mózg - dwie półkule

Człowiek posiada dwie półkule mózgowe działające od siebie niezależnie (pracujące na różnych częstotliwościach) i nie będące symetryczne względem siebie. Lewa półkula, to półkula logiki, natomiast prawa, to półkula wyobraźni.Półkule działają krzyżowo w stosunku do ludzkiego ciała. Oznacza to, że lewa część ciała odpowiada prawej półkuli mózgu, a prawa część ciała odpowiada lewej półkuli.

U praworęcznych zazwyczaj dominuje lewa półkula, a u leworęcznych - prawa

Podobnie sprawa wygląda z dominującą nogą czy wrażliwością ciała

Preferowane działanie jednej z półkul może też mieć związek z płcią człowieka

Synchronizacja półkul

Jak to się dzieje, że jednym wszystko przychodzi łatwo, uczą się szybciej, rozwiązują problemy, potrafią korzystać ze swoich talentów, są bardziej inteligentni i zostają geniuszami?W życiu często napotykamy wyzwania, które poza konkretnymi umiejętnościami wymagają od nas zdolności do szybkiej i skutecznej analizy sytuacji a także zdolności do syntezy różnych danych. Zauważanie pewnych aspektów problemów i znajdywanie rozwiązań często zależy od sprawności pracy naszego mózgu. Sprawność ta to w dużym stopniu prawidłowa współpraca dwóch jego półkul.Nasza świadomość i podświadomość pracowałaby znacznie lepiej, gdybyśmy wykorzystywali cały potencjał dostępny w naszym mózgu. Znaczna jego część jest w stanie uśpienia. Okazuje się, że tajemnica uaktywnienia tej części mózgu tkwi w nas samych, w tym jak mózg pracuje, a mówiąc jaśniej jak się między sobą porozumiewają półkule mózgu, czyli czy ich praca jest zsynchronizowana. Optymalnie dla naszego życia byłoby, gdybyśmy potrafili w równym stopniu korzystać z zasobów lewej jak i prawej półkuli. Wtedy wszystko z czym się spotykamy byłoby dla nas prostsze i łatwiejsze. Pomimo tego, że każdy człowiek ma jedną przeważającą półkulę, to nie znaczy, że tak musi być już zawsze. Nasze półkule można synchronizować. Zapewnia to ich harmonijną współpracę, szybsze przetwarzanie informacji a także łatwiejszą ich syntezę.Synchronizacja półkul mózgowych jest pobudzeniem i harmonizacją połączeń międzypółkulowych oraz stymulowaniem i stabilizowaniem poziomu ich pracy. W naszym mózgu trwa wymiana informacji w szerokim paśmie częstotliwości. Każdy bit informacji ma swój kanał przewodnictwa, dlatego też możliwa jest wymiana miliardów informacji na sekundę. Brak pamięci do osób lub rzeczy itd. jest spowodowany zaburzoną synchronizacją. Występuje w chwili zmęczenia, rozkojarzenia i stresu.Nie uruchomimy jednak uśpionego potencjału naszego mózgu jeśli będziemy przebywać w stanie aktywności beta. Badacze snu zauważyli, że zaraz po zamknięciu oczu rytm beta dość szybko zanika, ustępując miejsca rytmowi alfa. Wyniki badań sugerują, że stan alfa jest stanem umysłu, w którym człowiek ma dostęp do obydwu półkul mózgowych, w związku z czym myślenie odbywa się za pomocą zarówno prawej, jak i lewej półkuli. Tworzy to specyficznie zrównoważony sposób myślenia, który w znaczny sposób zwiększa nasze możliwości rozumienia, zdolności twórcze i możliwości rozwiązywania problemów.

Co daje mi synchronizacja?
• nauka staje się dużo bardziej łatwa, przyjemna, efektywna i trwała
• poprawia się znacznie pamięć i koncentracja
• nauka języków obcych staje się przyjemnością
• wzrasta poziom inteligencji, (twórczo i skutecznie uczę się oraz rozwiązuje problemy)
• wzrasta skuteczność i wydajność naszej pracy
• wzrasta samoocena, pewność siebie, a także siła woli
• pozbywam się wewnętrznego chaosu i niepokoju (który towarzyszy w stanie beta)
• szybciej regeneruję siły, wyciszam i relaksuje się po ciężkim dniu
• oczyszczam umysł i ciało z toksycznych myśli i emocji

Źródło - floatspa.pl