Wpływ muzyki na stan umysłu
"Poeci uznali Apollina za władcę obu sztuk [muzyki i medycyny] ponieważ zadaniem muzyki jest strojenie tej niezwykłej harfy ludzkiego ciała i doprowadzanie jej do harmonii"
Francis Bacon


Dźwięk i nauka
Dźwięki, a tym bardziej muzyka wpływa na nasze emocje i zachowanie. Istnieje rodzaj nauki zajmujący się dźwiękami i wibracją zwany cymatyką - zakłada ona, że wszystko jest dźwiękiem, określoną wibracją i ta wibracja nadaje kształt wszelkim formom.
CYMATYKA to po prostu nauka o falach dźwiękowych i ich oddziaływaniu na substancje fizyczne.
Jednym z pionierów cymatyki był szwedzki naukowiec Hans Jenny. Rejestrował on na taśmie filmowej oddziaływanie dźwięku na proszki i płyny. Zauważył, że drgania dźwiękowe wytwarzają geometryczne kształty. Niskie częstotliwości wytwarzały proste koło opisane pierścieniami. Przy wyższych częstotliwościach wzrastała liczba kręgów umieszczonych koncentrycznie wokół jednego koła.
Wraz ze wzrostem częstotliwości rosła złożoność kształtów.
TEN SAM TON dźwiękowy tworzy zawsze TEN SAM KSZTAŁT, tworzony przez tzw. stojące fale.

Japończyk Masaru Emoto pokazał w swoich doświadczeniach, że gdy poddamy wodę oddziaływaniu tworzonej przez człowieka muzyki, to okazuje się, że w zależności od rodzaju muzyki, skrystalizowana woda także przybiera różne kształty. Najprościej mówiąc - harmonijna muzyka tworzy harmonijne kształty, a muzyka oparta na dysharmonii i dysonansach tworzy chaotyczne kształty kryształków wody.
Łatwo sobie wyobrazić że jeżeli nasze ciało składa się głównie z wody, każdy dźwięk, oddziałując bezpośrednio na wodę w naszym ciele wpływa na komórki i poprzez to natychmiastowo wpływa na całe ciało. Informacja przekazywana przez dźwięk rozchodzi się w ludzkim ciele błyskawicznie.


Dawne zastosowania muzyki
Ludzie od tysięcy lat intuicyjnie odczuwali twórczą moc dźwięku, słowa i muzyki i starali się ją poznać opisać oraz korzystać z niej w swoich celach. Powstawały też różne teorie dźwięku, które związane były z filozofią i kulturą oraz sposobem widzenia świata, ludzi, którzy je tworzyli.
W Grecji bóg Apollo był równocześnie bogiem muzyki i medycyny. Istniały świątynie w, których muzyka była główną metodą harmonizowania ciała i ducha a jej zastosowanie miało doprowadzić do ustąpienie choroby.

Ponad 2000 lat p.n.e. w Chinach znane były pewne określone sposoby wykonywania muzyki.
Wiele uwagi poświęcali muzyce chińscy filozofowie, rozumiejąc jej istotny wpływ - sprawdzali m.in.
czy tworzona muzyka jest nośnikiem wiecznych prawd i pozytywnie kształtuje ludzkie charaktery.

Wg. podań chiński cesarz imieniem Szang, sprawdzał sytuacje w poszczególnych prowincjach wielkiego cesarstwa badając tworzona tam muzykę. Ostre i zmysłowe dźwięki zdradzały społeczeństwo wymagające pomocy i interwencji.


Muzyka a organizm - współczesność
Wpływ muzyki na emocje i nastroje jest powszechnie znany i potwierdzony przez liczne badania. Muzyka może działać zarówno uspokajająco (muzyka relaksacyjna) jak i pobudzająco (marsze wojskowe, muzyka taneczna), może wzbudzać określone nastroje, co wykorzystuję między innymi reklama, przemysł filmowy i kampanie wyborcze polityków.
Wiadomo też , że odpowiednia muzyka, czy dźwięki mogą wpływać na redukcje stresu, obniżenie ciśnienia, wzrost odporności, czy równowagi jak i na pobudzanie rożnych obszarów mózgu powodując na przykład lepszą zdolność uczenia się, większą kreatywność, czy odmienne stany świadomości.

Muzykolog Julius Portnoy stwierdził w badaniach, że muzyka wpływa na takie procesy w ciele człowieka jak tempo metabolizmu, energię mięśni, ciśnienie krwi, trawienie. Wykazał ponadto że muzyka wpływa silniej niż jakikolwiek inna stymulacja (oprócz chemicznej).
Badania Instytutu Szkoły Pielęgniarskiej w Los Angeles wykazały że dzieci w łonie matki szybciej przybierają na wadze i efektywniej wykorzystują tlen słuchając łagodnej muzyki.

W jaki sposób muzyka działa na organizm?
Jest kilka znanych zjawisk które tłumaczą wpływ muzyki na różne funkcje ciała. Wiadomo, że nerwy słuchowe mają najwięcej połączeń z innymi, że w odbiór muzyki (niezależnie od wykształcenia) zaangażowane są obydwie półkule mózgowe. Szerokie pobudzanie wpływa na produkcję endorfin (naturalnie łagodzących ból) i S-IgA - cząsteczek, które zaangażowane są w systemie immunologicznym. Produkcja tych związków może wpływać na odporność organizmu, wpływać na prace narządów wewnętrznych itd.

Wiadomo, że nerwy słuchowe to najwrażliwsze z ludzkich zmysłów. Badania prowadzone
na Uniwersytecie w Stanford potwierdzają ich dominację, nie tylko na poziomie fizycznym
i podświadomości, ale także w dziedzinie przeżyć transcendentalnych. Udowodniono, że tego rodzaju przeżycia najczęściej występują pod wpływem muzyki.
Specjaliści twierdzą, że wpływ muzyki na sferę emocjonalną człowieka jest o wiele silniejszy niż oddziaływania typu werbalnego czy sztuk wizualnych.

Neurolog Macdonald Critchley stwierdził, że zmiany w ciele spowodowane muzyka maja tendencje
do utrwalania się w miarę przedłużania się działania muzyki.

Muzyka i rośliny
Wiele badan wykazało, że rośliny reagują pozytywnie na muzykę klasyczną, rozwijając się i kwitnąc szybciej, niż bez muzyki. Bardziej agresywne formy muzyki np. heavy metal powodują opóźnienie wzrostu, a nawet obumieranie roślin. Związek roślin z człowiekiem może wydawać się odległy, jednak należy pamiętać o tym, że na wielu płaszczyznach istnieje ta sama chemia i procesy - np. komórkowe.

Dorothy Retallack testowała wpływ muzyki klasycznej i acid rocka (nagrania z dwóch stacji radiowych) puszczanych petuniom z taką samą siłą i częstotliwością w pomieszczeniach klimatyzowanych. Przy muzyce klasycznej petunie wypuściły kwiaty, (wszystkie skierowane w stronę głośników). "Słuchające" muzyki acid-rockowej obumarły w przeciągu miesiąca.

Inny eksperyment polegał na obserwacji różnych roślin przy muzyce:
1. Led Zeppelin i Vanilla Fudge
2. Muzyce atonalnej
3. Ciszy
4. Muzyce religijnej (pop)
Największy wzrost zanotowano przy muzyce łagodnej, większy nawet od ciszy, rośliny słuchające
Led Zeppelin i Vanilla Fudge obumarły w okresie ok. miesiąca.

Muzyka i zwierzęta
Niezależne badania na dwóch uniwersytetach wykazały, że szczury miały większe trudności
ze znalezieniem wyjścia z labiryntu gdy włączona była muzyka hard rockowa. Badania na szczurach
są często ostatnim etapem przed testami na ludziach. Szczury wykorzystuje się jako przybliżenie ludzkich zachowań.

Muzyka i człowiek
Bob Larson wraz z ekipą medyczną z Cleveland, badali młodzież pod kontem efektów słuchania rocka. "Zwróciliśmy uwagę na fakt, że ta muzyka może mieć zadziwiające efekty fizyczne: zmiany pulsu
i oddechu, podniesione wydzielanie gruczołów endokrynalnych, w szczególności gruczołu śluzowego, który kieruje niektórymi procesami witalnymi w organizmie. Podstawowa przemiana materii i poziom cukru we krwi podlega modyfikacjom w czasie słuchania. Niektórzy kompozytorzy muzyki elektronicznej pozwalają sobie manipulować mózgami, dokonując spięć różnych świadomych warstw mózgowych, całkiem jak to czyni narkoman. Efekty endokrynalne są zależne od głośności muzyki. Przy 80 decybelach efekt jest nieprzyjemny, przy 90 staje się szkodliwy. Na koncertach głośność dochodzi do 106-108
i do 120 przy orkiestrze"

Znany muzykoterapeuta Khlesto po badaniach, które prowadził 10 lat - "Zasadniczym problemem wywołanym przez muzykę rockową u pacjentów, z którymi miałem do czynienia jest intensywność hałasu, który powoduje takie stany, jak: wrogość, wyczerpanie, narcyzm, panika, niestrawność,
wysokie ciśnienie. Rock nie jest nieszkodliwym spędzaniem czasu, to jest narkotyk bardziej śmiertelny niż heroina."

Reakcja na rytm
Większość ludzi reaguje na rytm muzyki zmianą tempa akcji serca. Wystarczy postawić koło siebie metronom i zaangażować się w jego słuchanie, uprzednio zbadawszy swoje tętno i stwierdzić po kilkunastu minutach, że dostraja się ono do metronomu. Po kolejnej zmianie, serce znowu zmienia rytm. Podobne reakcje przy odpowiedniej muzyce dotyczą niektórych zwierząt (np. fok) u których można
do tego stopnia przyspieszyć lub zwolnić akcje serca by je zabić.


POPkultura
Przejdźmy teraz do konwencjonalnej muzyki puszczanej na co dzień w TV i rozgłośniach radiowych.
Wiele osób zdaje sobie sprawę, że ta serwowana nam przez media muzyka ma wpływ na kształtowanie się zachowań w społeczeństwie, ale już niewiele osób wie o tym, że odpowiednie częstotliwości potrafią wywoływać określone stany w naszym umyśle.
Muzyka POP tworzona jest na tempie przypominającym rytm bicia ludzkiego serca, co też wywołuje
w nas stany ogólnie nazwane konsumpcyjnymi, muzyka ta kieruje umysł do koncentrowania się na sprawach dających przyjemności oraz sprawach dnia codziennego i chyba nie bez powodu jest
to najczęściej puszczany rodzaj muzyki.
Niskie tony powodują szybsze zmęczenie umysłowe, natomiast wysokie działają uspokajająco
i relaksacyjne na odbiorcę. Niestety, ten typ muzyki jest prawie nieznany ludziom, ponieważ nie są one puszczane przez nasze massmedia, co skutkuje tym, że ludzie muszą się relaksować przy muzyce
o średniej częstotliwości bicia ludzkiego serca.

Uzdrawiające dźwięki
Istnieje 6 częstotliwości solfeżowych (solfeggio frequencies) do których nie mamy w obecnych czasach dostępu. W starożytności dźwięki te były znane jako "święte", doskonałe wibracje prowadzące
do jedności z Wszystkim Co Istnieje:
UT – 396 Hz – uwalnianie od poczucia winy i strachu
RE – 417 Hz – odwracanie biegu wydarzeń, ułatwienie przemiany
MI – 528 Hz – transformacja i cuda (naprawa DNA)
FA – 639 Hz – połączenie, relacje międzyludzkie
SOL – 741 Hz – budzenie intuicji
LA – 852 Hz – powrót do duchowości

Każdą z takich częstotliwości można wpleć w sample i zrobić z tego muzykę, która potem będzie wywoływać określone pozytywne stany emocjonalne u odbiorcy.

Dźwięk osobisty
Maman w laboratorium badał wpływ dźwięków na komórki żywe. Następowały wyraźne zmiany podczas kiedy wpływały na nie dźwięki, stanowiące energetyczną wibrację. Kryształ górski poddany działaniu akordu śpiewanego na 3 głosy stał się wielokrotnie jaśniejszy i światło rozbiło się w trzech kierunkach. Maman opracował metodę odszukania dźwięku osobistego, własnej częstotliwości, stanowiącej indywidualny rezonans z DNA oraz klucz do łączenia się z polem morfogenetycznym, będącym jak wiadomo zapisem dokonań każdej formy życia.

W książce „Rola muzyki XXI” wieku Maman daje sugestie jak szukać osobistego dźwięku. Musimy dokonać tego w ustronnym i cichym miejscu. Po chwili wyciszenia i koncentracji należy zaśpiewać kolejne dźwięki gamy z rozmaitymi głoskami. Kii, keej, ho, a, o (itp)
i wybrać najbardziej odpowiadającą. Po kilkunastu takich próbach nadejdzie moment, kiedy gdy zaśpiewa się dźwięk, który spowoduje, że znajdziemy się jakby w rezonansie z naszym wnętrzem i z otoczeniem, po kilku minutach śpiewania własnego dźwięku nie będziemy
w stanie powiedzieć czy to my wydajemy go z siebie, czy to otoczenie śpiewa. Poczujemy, że wypełnia nas w całości. Co wrażliwsi odczują mrowienie, lub drganie ciała. Jeśli śpiewamy właściwy ton, powinniśmy słyszeć również o kwintę, pięć tonów niżej jako delikatne echo.
To echo stanowi podstawowa wibrację osobistego pola energetycznego – aury i wiąże się
z energetycznym wzorcem otrzymanym przez naturę, który jest jakby stroikiem naszego organizmu. Dźwiękiem pozwalającym dostroić się do wszechświata.

"ludzki mózg posiada siedem komór wypełnionych eterami. Każda komora ma swój własny ton dostrojony do jednego z tonów siedmiokrotnej skali. Oprócz tego każdy człowiek posiada swój szczególny ton podstawowy. (...) Harmonijne dźwięki mają bezpośrednie i pozytywne oddziaływanie
na etery i pomagają człowiekowi nastroić siedem strun jego własnego systemu we właściwy sposób
i przyciągnąć odpowiadające temu siły. Echo tych działań możemy odnaleźć w praktykach religijnych wszystkich narodów we wszystkich czasach. (...)"


Wibracje dźwiękowe wywołują w żywych organizmach odpowiednie reakcje, a nawet zmiany strukturalne. Oddziałują też na funkcje fizjologiczne oraz procesy podświadomości.
Dźwięk ma wielką siłę. Działa on w światach wyższych, o ile jest odpowiednio dobrany i skierowany. Może działać tak twórczo, jak i niszcząco. Dlatego też na co dzień trzeba bardzo uważać, co się mówi
i czego się słucha.

żródło - harmonica.pl