Muzykoterapia

Lecznicze właściwości muzyki znane są już od dawna. Prawdziwy rozkwit muzyki jako formy terapii nastąpił w XX wieku, kiedy to badania w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i psychiatrii wykazały wielki walor muzycznych kuracji. Stwierdzono, że muzyka oddziałuje głównie na sferę osobowości człowieka oraz, że może zmieniać stan aktywności systemu nerwowego i wywołać określone zmiany w czynnościach całego organizmu.Muzyka pozwala na uwolnienie się od stresu związanego z chorobą, może redukować ból i znacznie poprawiać samopoczucie. Nie jest rzecz jasna cudownym lekarstwem, choć wiele badań potwierdziło, jak ważna jest dla zdrowia stymulacja słuchowa. Również w medycynie coraz bardziej rozpowszechnia się zastosowanie muzyki w terapii. Muzyka pomaga przezwyciężyć przeszkody w życiu, podnosi na duchu gdy jest ciężko, przynosi ukojenie, ulgę, pomaga wrócić do harmonii wewnętrznej. Dobrany odpowiednio świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności.

Muzykoterapia dziś
Obecnie terapia muzyką przeżywa swoje odrodzenie. Zostały sformułowane teoretyczne fundamenty muzykoterapii, jak również wyodrębniono różne kierunki jej rozwoju. Przeprowadzono szereg badań potwierdzających pozytywny wpływ muzyki we wspomaganiu, a nawet leczeniu różnorodnych schorzeń, zarówno fizycznych jak i psychicznych.

Przeprowadzone dotychczas badania nad zastosowaniem muzyki w medycynie potwierdziły, iż słuchanie muzyki powoduje powstanie określonych stanów emocjonalnych, które następnie znajdują odbicie w czynnościach narządów wewnętrznych. Ten somatyczny rezonans podczas słuchania utworu muzycznego manifestuje się m.in. zmianami niektórych parametrów istotnych dla układu krążenia np.: temperatury ciała, wartości ciśnienia krwi, częstości akcji serca, elektrokardiograficznych wyznaczników napięcia układu wegetatywnego, minutowego zużycia tlenu oraz podstawowej przemiany materii, pojemności minutowej płuc oraz wielkości oporów na drogach oddechowych.

Zastosowanie elementów muzykoprofilaktyki w codziennym życiu, pomaga oderwać się od rutynowych zajęć i obowiązków, pomaga zrelaksować się, usposobić się pogodnie i optymistycznie. W ramach większości celów profilaktycznych przewiduje się ochronę i zachowania zdrowia oraz zapobieganie powstawaniu różnorodnych schorzeń chorobowych. W tych działaniach muzykoterapia znajduje swoje zastosowanie poprzez umożliwienie wczesnego zredukowania stresu.

Relaks i odprężenie są niezbędne dla naszego zdrowia, dlatego coraz powszechniej obserwowana jest tendencja do szerokiego stosowania metod relaksacyjnych w celu umożliwienia uzyskania odprężenia zarówno ciała, jak i umysłu. Wydaje się, że w świecie pełnym pośpiechu, bez możliwości racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dla potrzeb regeneracyjnych organizmu, formy relaksu mogą spełniać funkcje równoważące napięcia i stresy codziennego życia. Wykorzystanie muzykoterapii w tym celu jest bardzo pomocne.

Związki muzyki z medycyną
Związki muzyki z medycyną istnieją od wieków. Sięgając do najwcześniejszych okresów rozwoju ludzkości, można odnaleźć wiele przykładów wskazujących na wykorzystanie muzyki jako środka leczniczego. Wierzono, że muzyka jest darem niebios i czystości. Muzyka już od czasów najdawniejszych była w centrum zainteresowania nie tylko artystów i twórców muzyki, ale także lekarzy. Poglądy nt. leczniczych funkcji muzyki zmieniały się na przestrzeni tysiącleci. Mimo to badania zawsze potwierdzały, że muzyka jest postrzegana przez aparat słuchowy, a następnie przekazywana do miejsc odpowiedzi emocjonalnej w mózgu, które są połączone z systemem limbicznym. Zatem w prostym przełożeniu znacząco wpływa na nasze zdrowie.

„Całe nasze życie nasze składa się z procesów rytmicznych. Od prostego pulsowania pojedynczych organizmów jednokomórkowych do wznoszenia i opadania oddechu” - wyjaśnia Jonatan Goldman, światowy autorytet w dziedzinie leczenia dźwiękiem, nauczyciel, twórca doskonałych nagrań leczniczych. „Większość życiowych procesów kierowana jest zewnętrznymi rytmami natury. Na przykład: ziemia wiruje wokół swojej osi i obiega słońce, a wokół ziemi kręci się księżyc. My dostosowujemy się do tych cykli a rytm naszego życia dostosowuje się do rytmu ziemi i księżyca. Rytm (w tym bicie serca) jest podstawowym składnikiem naszej natury, i właśnie ten fakt wykorzystuje się w leczeniu dźwiękiem.” B